Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

INTERREG IIIA KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉS SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG SZOMSZÉDSÁGI PROGRAM 2004-2006
2004-12-22

Pályázati Felhívás

1. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 4012-106/2004
2. A program és a finanszírozási források
INTERREG IIIA Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-
2006.
A pályázati felhívást két európai uniós pénzügyi alap finanszírozza:
Szlovéniában és Magyarországon az ERFA, Horvátországban a CARDS.
3. Támogatható tevékenységek, területi lehatárolás és a projektek időtartama

(a) Jelen pályázati felhívás tárgya a Szlovénia-Magyarország-Horvátország
Szomszédsági Program
1. és 2. prioritásaiba tartozó alábbi intézkedéseknek megfelelő projektek
finanszírozása:
1. prioritás: Gazdasági és társadalmi kohézió és humán erőforrás-fejlesztés
- 1.1 intézkedés:  Közös gazdasági térség
- 1.2 intézkedés:  Közös humán erőforrás-fejlesztés
- 1.3 intézkedés:  Közös turisztikai és kulturális térség
2. prioritás: Fenntartható fejlődés
- 2.1 intézkedés: Környezeti erőforrások fenntartható használata és
környezetvédelem
- 2.2 intézkedés: Természetvédelem
- 2.3 intézkedés: Elérhetőség

(b) Földrajzi terület
A Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban finanszírozott
projektek kizárólag a program támogatásra jogosult területén valósíthatóak
meg, ami Magyarországon Vas, Zala, Baranya és Somogy megyéket jelenti.

(c) Projekt időtartam: maximum 24 hónap

4. A pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg
Magyarországon a jelen pályázati felhívás keretében összesen 2.062.720.200 Ft
áll rendelkezésre az ERFA forrásból és a központi nemzeti társfinanszírozásból
együttesen.

5. Egy nyertes pályázó számára odaítélhető legkisebb és legnagyobb támogatási
összeg
(a) minimális támogatási összeg: 12.500.000 Ft (kivéve 1.2 és 1.3
intézkedések: 5.000.000 Ft, 2.1. intézkedés: 12.500.000 Ft)
(b) maximális támogatási összeg: 100.000.000 Ft
(c) Az elnyerhető maximális támogatás a projekt összköltségeinek 95%-a.

6. Jogosult pályázók és partnereik
A jelen pályázati felhívás kizárólag azon pályázók számára nyitott, akik:
- non-profit szervezetek;
- központja vagy valamely szervezeti egysége Magyarországon, a Szlovénia-
Magyarország-Horvátország Szomszédsági Programban támogatásra jogosult
területén helyezkedik el;
- a programban támogatásra jogosult területről legalább egy külföldi partnert
bevontak a projektbe.

7. A pályázatok beadásának határideje
A pályázatokat a VÁTI Kht. Dél-Dunántúli Regionális Képviseletéhez és a
ljubljanai Közös Szakmai Titkársághoz kell benyújtani 2005. március 1. 14.00
óráig. A teljes pályázatnak  pályázati formanyomtatvány, mellékletek,
csatolandó dokumentumok, lemez/CD-rom  lezárt borítékban az alábbi címre kell
beérkeznie a megadott határidőig:
Információs Pont, VÁTI Kht. Dél-Dunántúli Regionális Képviselet, Pécs (7621
Pécs, Rákóczi út 62-64. 1. emelet)
A pályázati formanyomtatvány elektronikus változatát E-mailen is el kell
juttatni a ljubljanai Közös Szakmai Titkársághoz a megadott határidőig:
tea.pirih@gov.si

8. Részletes információk
A pályázati formanyomtatvány és mellékletei, valamint a pályázati útmutató és
minden kapcsolódó dokumentum és további információ letölthető a
www.interreg.hu honlapról. 

A pályázati felhívás során az alábbi címekre küldhetik kérdéseiket e-mailben
vagy faxon:
Információs Pont, VÁTI Kht. Dél-Dunántúli Regionális Képviselet, Pécs
Fax: ( 72) 513-459, kapcsolattartó: Dr. Szűcs Márton (mszucs@interreg.hu),vagy
Közös Szakmai Titkárság, Ljubljana
Fax: (386-1) 431-3360, kapcsolattartó: Szabó Ákos (akos.szabo@gov.si)

A gyakran ismételt kérdések a www.interreg.hu című honlapon is elérhetők
lesznek.

---

2005. januárban várhatók a további INTERREG IIIA programok felhivásai:

- Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program
- Magyarország-Románia és Magyarország-Szerbia Montenegró Határmenti
Együttműködési Program
- Ausztria-Magyarország Interreg IIIA Közösségi Kezdeményezési Program

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat