Hírek > Egyéb hírek  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

OKTATÁSÜGY ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA AZ UNIÓBAN
2004-12-22

Mennyire változik meg a magyar oktatási rendszer csatlakozásunk miatt? Jelentős változás nem lesz, hiszen az uniónak nincsen egységes oktatási rendszere, még egységes érettségi vizsgája sem.

A képzés tartalmával,
szervezeti felépítésével kapcsolatos döntések a tagállamok kizárólagos
hatáskörébe tartoznak. Éppen ezért a hazai oktatás tartalmát sem alakíthatja
át gyökeresen az EU. Ugyanakkor egyes kötelezettségek terhelnek majd minket,
mint például az európai nemzetek kultúráinak sokszínűségén alapuló, közös
európai azonosságtudat kialakítása.

LEHET-E JELENTKEZNI AZ EURÓPAI UNIÓ TÖBBI TAGÁLLAMÁNAK
A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYÉBE?
Bármelyik tagállam bármely felsőoktatási intézményébe jelentkezhetnek azok a
magyar állampolgárok, akik középfokú végzettséggel, azaz érettségi
bizonyítvánnyal rendelkeznek. Számukra a felvételi vizsga ugyanaz lesz, mint a
befogadó állam polgárainak. Ebben egyetlen tagállam egyetlen felsőoktatási
intézménye sem alkalmazhat megkülönböztetést: sem a felvételi feltételeket,
sem a követelményeket illetően. Ez persze azt is jelenti, hogy az adott ország
nyelvét megfelelő szinten kell ismerni.

INGYENES MARAD-E A MAGYAR FELSŐOKTATÁS?
Az első felsőfokú alapképzésben - csakúgy, mint jelenleg - a hallgatónak nem
kell tandíjat fizetnie. Persze ez nem jelent tényleges ingyenességet, hiszen
a „járulékos” költségeket (tankönyv, tanszer, lakhatás) a hallgatónak kell
viselnie.

TÖBB FORRÁS JUT-E AZ OKTATÁSRA?
Jelentősen növekedtek az oktatásra fordítható források, hiszen az unió régiói
közti különbségek felszámolását szolgáló Strukturális Alapokon keresztül
megközelítőleg 65 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás vehető
igénybe az oktatási és képzési rendszer fejlesztésére, a 2004-2006 közötti
időszakra. A pályázatok a programokra - melyek a Nemzeti Fejlesztési Terv
keretei között  kerültek kidolgozásra - már elérhetőek.

LEHET-E DIÁKHITELT IGÉNYELNI, HA VALAKI EGY MÁSIK EU-TAGÁLLAMBELI ISKOLÁBA JÁR?
A fogadó uniós államok nem kötelesek diákhitelt adni a más tagállamból
érkezett hallgatók részére - ez a fajta támogatás nem jár automatikusan.
Azonban a jelenlegi szabályok szerint a magyarországi diákhitelt sem vehetik
fel azok a magyar diákok, akik külföldi felsőoktatási intézményben tanulnak. A
vonatkozó kormányrendelet (119/2201. VI. 30) szerint csak az a magyar
állampolgár jogosult diákhitelre, aki tanulmányait Magyarországon, a
felsőoktatási törvényben meghatározott intézmények valamelyikében, akkreditált
képzésben folytatja.

HONNAN FOGOM KAPNI AZ ÖSZTÖNDÍJAT, HA KÜLFÖLDI EGYETEMRE JÁROK?
Ösztöndíj nem jár automatikusan a külföldön tanuló uniós állampolgároknak, így
a magyar diákoknak sem. De a magyar állampolgárok is pályázhatnak azokra az
ösztöndíjakra, melyeket a közösségi állampolgárok részére hirdetnek meg. Ha
egy magyar diák valamely közösségi programban való részvétel keretében folytat
külföldön tanulmányokat, akkor természetesen megilletik a program keretében
biztosított pénzbeli juttatások is.

VAN-E AZ UNIÓNAK IFJÚSÁG PROGRAMJA?
Létezik egy uniós Ifjúsági program, ami azért jött létre, hogy segítse a
fiatalokat egymás megismerésében, és így toleráns, más kultúrára fogékony
ifjúságot neveljen. A program elsősorban a fiatalok iskolarendszeren kívüli
tapasztalatcseréjére épít, főként nemzetközi tapasztalatcseréken keresztül. A
projektet hosszas előkészítés után 2001-ben indította el az EU, 570 millió
eurós költségvetéssel. Az Európai Bizottság minden évben úgynevezett tematikus
prioritásokat határoz meg, hogy mindig a legaktuálisabb európai problémákra,
legérzékenyebb területekre koncentráljon. Az egyes nemzeti irodák is
meghatározzák saját prioritásaikat az adott évre, szem előtt tartva a helyi
igényeket. A program nemzeti irodája a Mobilitás Nemzetközi Igazgatóság,
felügyeletét pedig a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium látja el.

A program öt alprogramból áll:

FIATALOK EURÓPÁÉRT: A 15-25 éves korosztály számára szervezett program
keretében magyar és külföldi fiatalok csoportjai találkozhatnak egymással, egy
mindannyiukat érdeklő téma köré szervezett program során. A cél, hogy
megismerjék egymás kultúráját.

EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (EVS): A program keretében 18-25 éves fiatalok egy
másik tagállamban (vagy harmadik államban) a Közösség által elismert célért
tevékenykedhetnek önkéntesen, valamely civil szervezetben, legfeljebb 12
hónapig.

IFJÚSÁGI KEZDEMÉNYEZÉSEK: Fiatalok által kezdeményezett kreatív, innovatív
projektek támogatása. Ezt kezdeményezheti egy csoport (bármely civil
szervezet), a Befektetés a jövőbe programra azonban kizárólag az Európai
Önkéntes Szolgálatban részt vett fiatalok pályázhatnak.

METSZÉSPONT PROJEKTEK: Összeköttetést teremtenek a Socrates-, a Leonardo- és
az Ifjúság kezdeményezések között: a több akcióprogram körébe tartozó
projektekhez nyújtanak támogatást.

FEJLESZTŐ PROJEKTEK: A többi alprogram keretében megvalósuló projektek
minőségének javításához járulnak hozzá, elsősorban tapasztalatcserék és a
projektek szervezőinek képzésén keresztül.


MI A SOCRATES PROGRAM CÉLJA?
A Socrates-program az oktatás minden szintjére koncentrál (óvoda, általános és
középiskola, felsőoktatás). A program célja az oktatás európai dimenziójának
fejlesztése, az európai nyelvek ismeretének javítása, az oktatási
együttműködések elősegítése, az oktatási újítások támogatása, valamint az
egyenlő esélyek biztosítása az oktatás minden területén.


Al Ghaoui Hesna, Európa Ház <www.eucivil.hu>, Budapest, 2004. szeptember

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat