Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

OSZTRÁK-MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ INTERREG IIIA PROGRAM KERETÉBEN
2005-01-17

A 2004. október 19-i (2004) 4156 sz. Bizottsági Határozat által jóváhagyott Ausztria-Magyarország Közösségi Kezdeményezés program 2000-2006 és a Programkiegészítõ Dokumentum alapján a Nemzeti Hatóság a Közremûködõ Szervezettel együttmûködésben közzéteszi

a Magyarország-Ausztria közötti határon átnyúló INTERREG IIIA program pályázati felhívását
Pályázati felhívás száma: AT-HU/05/01

A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program és INTERREG Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság, mint a program Nemzeti Hatósága, és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság, mint a program Közremûködõ Szervezete, pályázatot hirdet az Ausztria-Magyarország közötti határon átnyúló INTERREG IIIA program pénzügyi keretének felhasználására.

Jelen pályázati felhívással megnyílik az Ausztria-Magyarország határon átnyúló INTERREG IIIA program keretében a 2004-2006-os idõszakban támogatásra jogosult pályázatok benyújtásának lehetõsége. A program stratégiai irányait, céljait, a pályázás általános kereteit és feltételeit az Európai Bizottság által elfogadott Közösségi Kezdeményezés program, valamint az ehhez kapcsolódó Programkiegészítõ Dokumentum tartalmazza. A most meghirdetett pályázat keretében az ERFA forrásból és a nemzeti társfinanszírozásból együttesen nyújtható támogatás keretösszege mintegy 2,4 milliárd forint.

Pályázni az alábbi témakörökben, a programdokumentumokban meghatározott prioritási területeken lehet:
- Határon átnyúló gazdasági együttmûködés
- Az elérhetõség javítása
- Határon átnyúló együttmûködési struktúrák és hálózatok fejlesztése
- Emberi erõforrások fejlesztése
- Fenntartható térségi és környezeti fejlesztés

Alapvetõ döntési kritériumok a következõk:
- a program céljainak és a tervezett tevékenységeknek az összhangja;
- a pályázat határon átnyúló hatása, azaz a pályázat közvetlen vagy közvetett kapcsolódása az osztrák oldalon folyó fejlesztési programokhoz;
- a pályázat szélesebb társadalmi, gazdasági megtérülése, hatása a térségben;
- a tervezett projekt katalizátor hatása, azaz milyen további fejlesztéseket tesz lehetõvé;
- valamint a pályázat újszerû jellege, azaz mennyiben kínál innovatív megoldást egy probléma megoldására, illetve egy lehetõség kihasználására.

A pályázat benyújtására jogosultak:
A Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében helyi, térségi és határon átnyúló hatású tevékenységet végzõ, Magyarországon bejegyzett köz- vagy magánjog által meghatározott, közhasznú vagy meghatározott közfeladatok ellátására létrehozott non-profit jogi személyek (önkormányzatok, kamarák, egyesületek, alapítványok stb.). A pályázó szervezetnek legalább egy, az osztrák határterületrõl származó projektpartnerrel kell rendelkeznie. A jogosult osztrák határterületek a következõk: Burgenland és Bécs, valamint a kapcsolódó NUTS III régiók, Alsó-Ausztria déli része valamint a Bécs környéki területek déli része).

A pályázatok beérkezésének határideje:
A pályázatok benyújtására folyamatosan van lehetõség a leköthetõ pénzügyi keret kimerüléséig, de legkésõbb 2006. szeptember 1-jéig. A benyújtott pályázatok elbírálására a Közös Kormányzóbizottság negyedévente tartott ülésének keretében kerül sor.

Az INTERREG IIIA program forrásául szolgáló Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által nyújtott támogatás mértéke a projekt összköltségének legfeljebb 75%­a lehet, melyet a magyar kormány társfinanszírozása egészít ki a projekt összköltségének  intézkedésenként különbözõ - további 15-20%-val. A pályázónak tehát legalább 5-10% saját hozzájárulást kell biztosítania. Pályázni csak az erre rendszeresített Pályázati formanyomtatványon lehet, mely a Pályázati útmutatóval, valamint a programhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokkal együtt a http://www.at-hu.net honlapról letölthetõ.

A pályázatokat a program Közös Technikai Titkársága alább feltüntetett címére kell eljuttatni nyomtatott és elektronikus formában, 1 eredeti és 2 másolati példányban.

További információ:
VÁTI Kht., Soproni Képviselet
Cím: 9400 Sopron, Új utca 12.
Telefon: (99) 512-710
Fax: (99) 510-150
E-mail: at-hu@oir.at

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat