Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

LEONARDO PÁLYÁZAT
2005-01-17

Pályázati felhívás az Európai Bizottság Leonardo da Vinci szakképzési együttmûködési programjában való részvételre
MOBILITÁSI PROJEKTEK

A program célja:
- a szakmai készségek és a szakmai tudás fejlesztése a szakmai alapképzés bármely szintjén résztvevõk - különösen a fiatalok - körében, fõként gyakorlati képzés segítségével, annak érdekében, hogy elõsegítse a munkaerõpiacra való belépésüket, illetve újbóli munkábaállásukat;
- a szakmai továbbképzés minõségének fejlesztése, és az élethosszig tartó képzés jegyében mind szélesebb társadalmi rétegek bevonása ezen képzési formákba;
- a szakmai képzéssel kapcsolatos újítások támogatása, különösen a versenyképesség fejlesztése, a vállalkozói kedv bátorítása és új foglalkoztatási lehetõségek ösztönzése.

Részt vevõ országok köre:
- Az Európai Unió 25 tagállama; Izland, Liechtenstein, Norvégia, Bulgária, Románia és Törökország. *

A programban a szakmai képzésben érintett minden intézmény részt vehet:
- szakképzõ intézmények, beleértve a felsõoktatási intézményeket is;
- kutatóintézetek;
- vállalkozások (fõleg kis- és középvállalkozások);
- szakmai szervezetek (pl. kamarák);
- szociális partnerek;
- települési önkormányzatok;
- nonprofit, politikamentes szervezetek.
Egyének, magánszemélyek csak intézményeken keresztül részesülhetnek Leonardo da Vinci támogatásban.

A Leonardo mobilitási projektek keretében külföldi munkahelyi gyakorlatra és szakmai továbbképzésre nyílik mód (szakmai alapképzésben részt vevõ diákok, felsõoktatásban tanuló hallgatók, fiatal dolgozók és friss diplomások, továbbá oktatók, foglalkoztatási tanácsadók, HR vezetõk számára).

Pályázati határidõk
A mobilitási projektek pályázati határideje: 2005. február 11.

A pályázatokat a Tempus Közalapítványhoz kell benyújtani: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
Pályázni csak az Európai Bizottság által kiadott pályázati ûrlapon lehet.

A hiánypótlásról
A Tempus Közalapítvány/ Leonardo Nemzeti Iroda elõzetes formai bírálatot végez a beadási határidõ elõtt legalább 2 héttel beküldött pályázatok esetében. Esetleges formai hibák esetén a pályázónak a hivatalos beadási határidõig hiánypótlás keretében lehetõsége van javítani a hibákat, ill. pótolni a hiányzó dokumentumokat. A megjelölt idõpontnál késõbb beérkezõ pályázatok esetében nincs lehetõség az esetleges formai hibák korrigálására, utólagos hiánypótlásra.

A részletes pályázati kiírás, a pályázati ûrlapok és a pályázást megkönnyítõ segédanyagok megtalálhatók a www.tka.hu honlapon és igényelhetõk az információs irodában.

További információ:
Tempus Közalapítvány/Leonardo Nemzeti Iroda
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37.
Tel.: (1) 237-1320
E-mail: info@tpf.hu
Internet: http://www.tka.hu

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat