Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

JÓLÉT, SZOLIDARITÁS ÉS BIZTONSÁG, AVAGY MI LESZ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELADATA 2005-BEN?
2005-02-26

Egy kormány vagy adott esetben az Európai Bizottság éves munkaterve nem tartozik a legolvasottabb dokumentumok közé, pedig sok hasznos (és néha még érdekes) dolgot is találhatunk bennük.

Az Európai Bizottság 2005-re szóló munkatervének előkészítése egy évvel
ezelőtt, még a Prodi-kabinet alatt kezdődött meg. Az EU történetének
eddigi legnagyobb bővítése, az európai parlamenti választások, a
Barroso-Bizottság felállítása, az Európai Alkotmányos Szerződés aláírása
és a tagállamok általi megerősítése, illetve a vártnál alacsonyabb
gazdasági növekedés és a következő költségvetési időszak tagállamok
közötti pénzügyi vitái, mind-mind nehezítették a munkatervvel
kapcsolatos részletes vita kialakulását. Az Európai Parlament az új
Bizottság elfogadásakor ugyanakkor kiemelten fontosnak tartotta, hogy
kerüljön nagyobb hangsúly az intézmények, legfőképpen az Európai
Bizottság és az Európai Parlament közötti párbeszédre, amire Barroso
elnök erre igéretet is tett. Álláspontja szerint a 2005-ös munkaterv
figyelembe is veszi a különböző európai intézmények álláspontját.

Melyek is a Bizottság által kiemelten fontosnak tartott területek? A
Bizottság három olyan kérdéskörben szeretne előrelépni. Ezek (1) a
fenntartható fejlődés és a jólét, (2) a szolidaritás és a biztonság és
(3) az új szomszédságpolitika és a nemzetközi felelősségvállalás kérdései.

1. A fenntartható gazdasági fejlődés és a jólét

Az elmúlt évben az Európai Unió tagállamaiban a gazdasági növekedés
átlagban alig haladta meg a 2%-ot. A Bizottság álláspontja szerint a
változtatáshoz felül kell vizsgálni a lisszaboni stratégiában
megfogalmazott célokat, a kutatásra és a tudásalapú társadalom
megerősítésére, élethosszig tartó tanulásra kiemelt forrásokat kell
biztosítani és európaszerte fejleszteni kell az infrastruktúrát. A
fenntartható gazdasági fejlődés azonban nem jelentheti a
környezetvédelmi szempontok háttérbe szorulását.

2. A szolidaritás és a határok nélküli Európai Unió biztonsága

Barroso elnök szavai szerint az Unió állampolgárai „több és jobb
munkahelyet” szeretnének. A munkaterv a szociális Európa megvalósítása
érdekében a szolidaritás elvének figyelembe vételével a nemek közötti
esélyegyenlőség, a munkaerőpiaci mobilitás, a nemzetek közötti
együttműködés elősegítését és a kontinens öregedő népességével
kapcsolatos problémák kezelését ígéri. Ennek alapja a kohéziós politika
átgondolása.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban a fő hangsúlyt az Unió egyik
alapszabadságára, az állampolgárok szabad mozgására helyezi. Ehhez
szorosan kapcsolódik a kibővült Európa határőrizeti rendszerének
egységesítése és megerősítése, a menekültek és a bevándorlók kérdése
kezelésének összehangolása. A terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen
közös fellépést sürget a munkaterv. Mindez azonban nem jelentheti az
emberi jogok biztosításának gyengülését: az Alapjogi Charta beépülését
az Európai Alkotmányos Szerződésbe a Bizottság ebből a szempontból is
előrelépésként értékeli.

3. Az új szomszédságpolitika és az EU határain túl tanusított
felelősségvállalás

A kibővült Európai Unió új külső határokat is jelent. Az új kihívásra
egy új, egységes politika kidolgozása a megfelelő válasz. A Bizottság
álláspontja szerint a 25 tagú Uniónak meg kell találnia helyét a
világban és nagyobb felelősséggel kell részt vennie a világ ügyeiben,
leginkább Afrikában, a Földközi-tenger térségében, a Nyugat-Balkánon és
Kelet-Európában.

Mindezen elvek megvalósítása érdekében az Európai Bizottság 2005 első
negyedévében stratégiát dolgoz ki, melynek egyik jellemzője a
döntéshozatali mechanizmus egyszerűsítése és fejlesztése. Ez az
elképzelések szerint jelenti, hogy még átláthatóbb és hatékonyabb módon
kell elkölteni a rendelkezésre álló összeget, illetve a szubszidiaritás
elvét követve minél több döntésnek kell helyi, regionális szinten
születnie. A civil szervezetek szempontjából kifejezetten fontos, hogy a
munkaterv kiemeli: már a döntéshozatal előkészítő szakaszában
konzultációs lehetőséget kell biztosítania a civil társadalom szereplőinek.

Az Európai Bizottság 2005. éves munkaterve szervesen kapcsolódik a
Bizottság 2005-2009 között megvalósítandó Stratégiai Célkitűzéseit
részletező dokumentumhoz

A munkaprogramot, illetve a kapcsolódó dokumentumokat – egyelőre sajnos
csak angol nyelven – az alábbi honlapon olvashatja:

Internet: http://europa.eu.int/comm/off/work_programme/index_en.htm

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat