Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

ATLANTI GONDOLAT
Civil pályázat a Külügyminisztériumtól
2005-03-01

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának pályázati felhívása az atlanti gondolatot népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatására. Határidő: 2005. március 21.

A Külügyminisztérium pályázatot hirdet olyan nem profitorientált civil
szervezetek (továbbiakban: pályázó) számára, amelyek az atlanti gondolat
megismertetését és népszerűsítését állítják tevékenységük középpontjába,
és működési költségeikhez kérnek támogatást.

A Külügyminisztérium 2005-ben előnyben részesíti azokat a pályázatokat,
melyek az alábbi témák valamelyikének feldolgozását vállalják:
1.) A NATO szerepe az átalakuló transzatlanti kapcsolatokban;
2.) Magyarország szerepvállalása Afganisztánban, Irakban, a szélesebb
Közel-Keleten;
3.) A NATO szerepvállalása a Balkánon;
4.) A NATO és Ukrajna együttműködése;
5.) A NATO és Oroszország együttműködése;
6.) A NATO együttműködése más nemzetközi szervezetekkel (ENSZ, EU, EBESZ)..

Vállalják továbbá, hogy az egyes programokról, az elhangzott előadásokat
és hozzászólásokat összefoglaló kiadványt jelentetnek meg.

A pályázaton való részvétel feltételei:
- Pályázatot nyújthatnak be magyarországi székhelyű nem profitorientált
civil szervezetek, amelyek alapító okiratukban fő feladatként
fogalmazzák meg az atlanti gondolat népszerűsítését, pártsemlegesek, és
tevékenységüket a hazai közvélemény tájékoztatására, alakítására
összpontosítják.
- A pályázó rendelkezik a pályázat céljainak megfelelő jogi, személyi és
technikai feltételekkel.
- Az egy pályázó által igényelhető támogatás legnagyobb összege 15
millió forint lehet. Az igényelt támogatásnak a pályázó teljesítményével
arányosnak kell lennie, s a megpályázott összeggel közel azonos saját,
ill. más forrásokkal is rendelkeznie kell.
- Pályázat csak működési költséghez történő hozzájárulásra nyújtható be
(helyiség-bérlet, villany-, posta-, telefonköltség, titkársági
bérköltségek, kiadványok előfizetése, stb.).
- A támogatás pályázónként évente egyszer, egy összegben igényelhető.
- Köztartozással rendelkező pályázó nem kaphat támogatást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. március 21.

A pályázatokat zárt borítékban az alábbi címre kérik benyújtani:
Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-Proliferációs Főosztály,
Atlanti Munkabizottság – “Pályázat”, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat bizottság értékeli. A
Külügyminisztérium a pályázókat az elbírálás eredményéről értesíti, s a
nyertes pályázókkal a támogatás részletes feltételeiről szerződésben
állapodik meg.

További információ:
http://www.kulugyminiszterium.hu/NR/rdonlyres/CEEABAB1-B81D-4F05-8DEF-84CC9ED197F4/0/2005AMBpalyazatifelhivas.pdf

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat