Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

A TAVASZI EU-CSÚCS CIVIL SZEMSZÖGBÕL
[Brüsszeli Civil Iroda]
2005-03-26

Az Európai Tanács március 22-23-án tartott tavaszi csúcsértekezletén az EU-tagállamok vezetõi meghallgatták Brüsszelben Josep Borrell, a Parlament elnöke beszámolóját, illetve Barroso elnököt a Bizottság 2005-2009-re vonatkozó stratégiai terveirõl, majd számos kérdésrõl folytattak eszmecserét.

A hangsúlyosabb témakörök közül a Stabilitási és Növekedési Paktum módosításainak elfogadása már csak azért sem volt meglepetés, mivel március 20-án az Unió pénzügyminiszterei hajnalig tartó tanácskozásukon a részletekrõl már megállapodtak. Sokkal izgalmasabbnak tûnt a lisszaboni stratégiáról kialakított álláspont.

A lisszaboni folyamat megújítására vonatkozó európai bizottsági kezdeményezésnek nagyobb módosítások nélkül hely adtak, vagyis az elkövetkezendõ öt év gazdasági programjának és így a Bizottság és a Parlament munkájának legfõbb vezérelve a növekedés és a munkahelyteremtés kell, hogy legyen. Jean-Claude Juncker, Luxemburg miniszterelnöke (és az Európai Tanács soros elnöke) értékelõ beszédében elmondta, hogy a döntés mögött az az állampolgári elvárás áll, hogy legyenek munkalehetõségek. "Az európaiak (...) vállalataikat megfelelõ feltételek és pénzügyi lehetõségek között szeretnék felállítani, nyílt piacokat és hatékony kommunikációs és közlekedési rendszereket szeretnének. Azt szeretnék, ha a karrierjükkel összeegyeztethetõ lenne a családi élet, és lépést tudnának tartani az új technológiákkal és az internet világával. Gyermekeiknek jó neveltetést akarnak biztosítani; megfelelõ színvonalú közszolgáltatásokat, tisztességes nyugdíjat és egészséges környezetet szeretnének.”

Az utóbbi másfél hónapban a szociális kérdésekkel foglalkozó európai civil szervezetek felemelték a hangjukat Barroso elnök túlságosan gazdasági szemléletû tervei miatt, mivel a lisszaboni célkitûzések szociális oldalát elhanyagolva érezték (lásd "Kampány a szociális Európáért” cikkünket). A helyzetüket nem erõsítette, hogy az európai intézményeket folyamatosan nyomás alatt tartó nagyerejû lobbiszervezetek közül az ún. Szociális Partnerek (a munkaadók részérõl az UNICE/UEANME és a CEEP, a szakszervezetek részérõl az ETUC) közvetlenül az európai csúcs elõtt erõs támogatásukról biztosították a Bizottságot növekedésorientált és munkahelyteremtõ elképzeléseiben.

A végeredmény azonban reménykeltõ, az elnökségi ülést lezáró dokumentum tartalmazza a szociális védõhálók reformja és az európai szociális modell finanszírozási lehetõségeinek felkutatása iránti elkötelezettséget. Kihangsúlyozza az emberi erõforrás és az oktatás fejlesztésének szükségességét, illetve a társadalmi kirekesztettség ellen célcsoportonként kialakított (pl. szegénységben élõ gyermekek) politikák fontosságát. A környezetvédelmi politika figyelembe vételét pedig mind az innovációs, mind az infrastrukturális környezet javítására tett erõfeszítések során elõírja a szöveg. Külön nevesíti a civil társadalmi szereplõk és kezdeményezéseik bevonását a célkitûzések elérésébe, s felszólítja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot (EGSZB) arra, hogy a tagállamokkal és más partner szervezetekkel közösen alakítson ki ehhez megfelelõ hátteret, interaktív hálózatot.

Az egyik szegénységellenes európai szociális civil ernyõszervezet, az EAPN (European Anti-Poverty Network) pozitívan értékelte a csúcson elért eredményeket, ám a politikai kötelezettségvállalás mögött még nem igazán látja a megvalósítás módjait. A Bizottság által év elején kimunkált szociális program (Social Agenda) ugyanis sok általános kitételt, de kevés konkrét cselekvési tervet tartalmaz. Ez utóbbival egy másik európai hálózat, a Social Platform is mélyen egyetért, s mindenki kíváncsian várja, hogyan kívánja tartalommal megtölteni a Bizottság saját programjait.

A félévközi ülés produktumainak nem kevésbé fontos eleme a stratégia részeként kiadott Európai Fiatalság Paktum (European Youth Pact). A talányos név mögött az európai vezetõk elhatározása áll az öregedõ európai társadalmak reformjára, melyet elsõsorban a fiatalok oktatása, szakképzése, munkalehetõségeinek és mobilitásának növelése, másodsorban a karrier és a család összeegyeztethetõsége révén kívánnak elérni.

Az új európai uniós stratégia három fõ prioritása tehát a következõ lesz:
- a tudás és az innováció - mint a fenntartható növekedés mozgatórugói - fejlesztése;
- a munka- és a befektetési környezet javítása;
- több munkahely teremtése a nagyobb társadalmi kohézió érdekében.

Ehhez tíz cselekvési területet határoztak meg:
1. az Európai Kutatási Térség definiálása
2. az innováció minden formájának elõtérbe helyezése
3. a technológiák és a szilárd ipari háttér kifejlesztése
4. az információs társadalom résztvevõi körének kiszélesítése
5. a környezeti hatások figyelembe vétele
6. a belsõ piac kiépítésének végsõ fázisában az irányelvek gyakorlatba ültetése és a jogi környezet letisztázása, különös tekintettel a kis- és középvállalkozások érdekeire
7. a külsõ politikák megerõsítése (pl. Doha és más regionális egyezmények)
8. a munkaerõpiac és a szociális rendszerek reformja
9. az oktatás és a képzés európai szintû egységesítése
10.a gazdasági növekedés és a foglalkoztatottság támogatása társadalmi összefogás által

További információ:
Az elnökségi ülés záródokumentuma:
http://www.eu2005.lu/en/actualites/conseil/2005/03/23conseileuropen/ceconcl.pdf
A záródokumentumhoz kapcsolódó munkadokumentum:
http://www.eu2005.lu/en/actualites/documents_travail/2005/03/22lisboa/index.html
Jean-Claude Juncker közleménye a lisszaboni stratégiáról:
http://www.eu2005.lu/en/actualites/communiques/2005/03/23conseurlis/index.html
A Szociális Partnerek tervei a lisszaboni folyamat kapcsán:
http://www.etuc.org/a/987
Az EGSZB (EESC) javaslatai (magyarul is) a stratégia és a civilek összehangolásáról:
http://www.esc.eu.int/lisbon_strategy/index_fr.asp
Az EPC (Európai Politikai Központ) átfogó értékelése:
http://www.theepc.be/en/default.asp?TYP=ER&LV=488&PG=ER/EN/detail&AI=488
Az EAPN közleménye:
http://www.eapn.org/code/en/news_detail.asp?pk_id_content=1179

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat