Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

FÓRUM AZ EU FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁRÓL
[Brüsszeli Civil Iroda]
2005-05-18

Nyílt tér. Ez jellemezte azt a népes találkozót, melyet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) az Európai Bizottsággal karöltve rendezett meg április 13-14-én Brüsszelben.

A több, mint
kétszáz résztvevő az eddigi intézményi kommunikációban szokatlan,
interaktív módszer segítségével fejthette ki álláspontját, elvárásait az
EU fenntartható fejlődési stratégiájáról (SDS).

A stratégia jövőjével kapcsolatban José Manuel Barroso, az Európai
Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy még idén napirendre kerül annak
felülvizsgálata. A fenntartható fejlődés eszméje már a Római Szerződés
óta stabilan az EU politikájának részét képezi, és ez a jövőben is így
lesz, lévén az Alkotmányos Szerződés is ilyen szellemben készült. A
stratégia XXI. századi módon történő végrehajtásához azonban a célok
világosabb megfogalmazására, új eszközökre, áttekinthetőbb irányításra
és jobb ellenőrzésre van szükség. A fórumon kialakult vélemények és
javaslatok ezért sok segítséget nyújthatnak a Bizottságnak abban, hogy
júniusra várható fenntartható fejlődési irányelvek kidolgozása az
érdekeltek szélesebb körének elképzeléseit tartalmazza. Már a brit
elnökség alá fog esni az irányelvek alapján kidolgozott azon bizottsági
javaslat benyújtása (a Tanácshoz), melynek témája az SDS újragondolása lesz.

Stavros Dimas környezetvédelmi biztos is azok táborába sorolja magát,
akik az érdekeltek bevonásával képzeli el a további politikák
kialakítását. Eredményesnek ítélte meg a környezetvédelmi szempontok
piaci alapon történő megközelítését (ld. üvegházhatás és kibocsátási
kvóták), ugyanakkor a vitapanel során arra is kitért, hogy a
Bizottságnak az oktatás és nevelés révén is hatnia kell az európaiak
fogyasztói szokásainak megváltoztatására a következő generációk érdekében.

Hasonló vonalon gondolkodik Margot Wallström, az Európai Bizottság
alelnöke is, aki az állampolgárok és civil szervezeteik egyik
szószólójaként tűnik fel az utóbbi időben. Kifejtette, hogy csak a közös
gondolkodás révén kialakított stratégiát lehet eredményesen átültetni
majd a gyakorlatba, ezért bátorított mindenkit a résztvételre.

Az EGSZB egyik aulájában került sor a rendezvényre, melyen a megnyitó
beszéd és a meghívott, magas rangú vendégek hozzájárulása után az
érdekeltek szereplése dominált. A kör alakban berendezett tanácskozó tér
elősegítette a felszólalókra történő koncentrálást, azonban egy kissé ki
is rekesztette a párbeszédből azokat, akiknek csak a hátsó sorokban
jutott hely. De még így is érvényesült az az elképzelés, hogy a
gondolatébresztő felvezetés után (melyet nagyon helyesen egy tapasztalt
újságíróra bíztak) a további programot a résztvevők elképzelései szerint
alakítsák. Bárki papírra vethetett a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó
témaköröket, melyeket egy paravánon két idősávra osztva, de válogatás
nélkül feltüntettek a szervezők és a továbbiakban egy-egy munkacsoport
beszélgetési témáját képezhették. Ezt követően minden résztvevő tetszés
szerint jelentkezhetett akárhány munkacsoportba, nyilván azt is
figyelembe véve, hogy csak a két idősáv állt rendelkezésre. Így
természetes szelekció során kiszűrődtek azok a témakörök, melyek iránt
kisebb érdeklődés mutatkozott, majd az egyes csoportokba jelentkezők
létszáma alapján szétosztották a rendelkezésre álló területet. Az egyes
munkacsoportok között ezek után is szabad volt az átjárás, mindenki
kifejezhette egy-egy csoport munkájával szembeni elégedetlenségét a
„lábbal szavazás” módszerét alkalmazva. A munkacsoportokban kialakított
közös álláspontot egy képviselőjük számítógépen rögzítette, majd azt a
szervezők kinyomtatva szintén a paravánra helyezték. Így bárki később is
nyomon tudta követni a többi csoport munkáját, illetve ezek szolgáltak
alapul ahhoz a szavazáshoz is, mely a munkacsoport-témák közötti
rangsort volt hivatott felállítani. Az első öt témakört részletesebben
is ismertették a plénum előtt a jelentéstevők, ezekhez kapcsolódóan
vitafórum keretében hozzászólásokra, illetve a megjelent hivatalos
személyek tetemre hívására is lehetőség nyílt. Zárásképpen a két
szervező testület vezetői személyes hozzájárulásukkal értékelték a
kétnapos fórum eredményeit.

A rendezvényen jelen voltak civil szervezetek, uniós intézmények, és
regionális szövetségek, tanácsok képviselői, illetve diplomaták is. A
mintegy 40 munkacsoport összefoglalója (melyek hamarosan az interneten
is elérhetőek lesznek a következő címen:
http://www.esc.eu.int/sustainable_development/index_en.asp) közül a
következő öt bizonyult a legnépszerűbbnek:
1. Hogyan lehet hatásvizsgálatokat alkalmazni a fenntartható fejlődés
kapcsán?
2. A fenntartható energiák jövője
3. Hogyan fejlesszük tovább az SDS szociális vonatkozásait (szegénység,
társadalmi kirekesztettség, elöregedés stb.)?
4. A természeti erőforrások fenntartható felhasználása
5. Hogyan kapcsolódjon a WTO kereskedelmi liberalizációja a fenntartható
fejlődéshez?

Barroso hivatalos beszéde:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/232&format=HTML&aged=0&language=EN
Stavros Dimas hivatalos beszéde:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/231&format=HTML&aged=0&language=EN
Margot Wallström hivatalos beszéde:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/05/229&format=HTML&aged=0&language=EN

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat