Hírek > Hírek Brüsszelből  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELFOGADTA A KISEBBSÉGEK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ MORAES-JELENTÉST
2005-06-22

Az angol Claude Moraes jelentését, mely közös kisebbségvédelmi és antidiszkriminációs politika kialakítását sürgeti, 360 igen, 272 nem, és 20 tartózkodó szavazat mellett fogadta el 2005. június 8-án az Európai Parlament.

A jelentés rámutat a kisebbségekkel kapcsolatos európai politika
következetlenségére: bár a kisebbségek védelme része a koppenhágai
kritériumoknak, nincs közösségi álláspont a kisebbségi jogokra
vonatkozóan és nem létezik közösségi definíció sem arra vonatkozóan,
hogy kit tartanak kisebbséghez tartozónak. Ez utóbbi kapcsán a szöveg
javasolja, hogy az Európa Tanács 1993-as (1201. számú) ajánlásában
található „nemzeti kisebbség” meghatározás alapján szülessen egy
közösségi meghatározás, amely szerint a nemzeti kisebbség egy államban
élő személyek olyan csoportja, amely


1. az adott állam területén rendelkezik lakóhellyel;
2. hosszú távú, szilárd és tartós kapcsolatokat tart fenn ezzel az
állammal;
3. különálló etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi jellegzetességeket
mutat;
4. kellőképpen reprezentatív, noha számban kisebb, mint az adott állam,
vagy az adott állam régiója lakosságának többi része;
5. és amely indíttatva érzi magát arra, hogy együttesen megőrizze azt,
ami az ő közös identitásukat képezi, beleértve kultúrájukat,
hagyományukat, vallásukat vagy nyelvüket.


Hasonlóképpen elítélően nyilatkozik a diszkrimináció-ellenes politikák
jelenlegi alkalmazásáról is, megemlítve, hogy a vonatkozó 2000-es
irányelvek átültetése a gyakorlatba néhány tagállamnál késlekedik, vagy
nem megfelelően történt meg. Hivatkozva a „2007 az esélyegyenlőség
európai éve” elképzelés keretében megfogalmazott célkitűzésekre
fontosnak tartja többek között a nem kormányzati szervezetek
jogállásáról szóló megfelelő rendelkezések meghozatalát, illetve az
ezeknél dolgozó jogászok ilyen irányú továbbképzését és
kapacitásbővítését. A civil szervezetek hangsúlyos szerepet kapnak a
képviselők szerint az állampolgárok tájékoztatásában a jogszabályok
által biztosított lehetőségekről, általuk az információk eljutnak a
hátrányos megkülönbözetés lehetséges áldozataihoz – ebbéli munkájukhoz
viszont további támogatásokra van szükség.

Bár a két terület szorosan összefügg, a parlamenti vita során Bauer Edit
felvidéki képviselőnő felszólalásában úgy nyilatkozott, hogy „a
kisebbségek védelme több, mint a diszkrimináció egyszerű tiltása”.
Mindezek fényében egyrészt a hagyományos kisebbségek problémáinak
kezelésére a legcélravezetőbb eszköznek azt tartanák, ha a
szubszidiaritás és az önkormányzatiság elve alapján ezen közösségeket
bevonnák a döntéshozatalba. Másrészt a diszkrimináció-ellenes politikák
koherens és integrált megközelítése mellett érvelve fokozottan felhívták
a figyelmet a többszörösen megkülönböztetett csoportok védelmének
szükségességére. Felszólították továbbá az Európai Unió intézményeit, a
tagállamokat, a civil társadalmat, hogy ítéljenek el minden rasszista,
antiszemita megnyilvánulást, mindenféle vallási, fajgyűlölet vagy
intolerancia szította erőszakos cselekedetet, stb.

A jelentésben a képviselők felkérték a Régiók Bizottságát és az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy véleményezzék a
kisebbségvédelmi és az antidiszkriminációs politikákat, különös
tekintettel „arra a speciális szerepkörre, amelyet a regionális és a
helyi hatóságok, valamint a szervezett civil társadalom különböző
gazdasági és társadalmi összetevői játszhatnának”. Emellett jelentős
szerepet tulajdonítanak a nemrég elfogadott Gál-jelentésben (mely tágabb
értelemben foglalkozik a kérdéskörrel, ti. emberi jogok védelme)
szereplő Alapvető Jogok Ügynökségének a kisebbségvédelem és a
diszkrimináció-ellenes törekvések kapcsán is.

A Moraes-jelentés a kisebbségek védelméről és a megkülönböztetés elleni
politikákról (magyarul):
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0140+0+DOC+WORD+V0//HU&L=HU&LEVEL=3&NAV=S&LSTDOC=Y

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat