Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

A NŐK MUNKAERŐPIACRA VALÓ VISSZATÉRÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE
(HEFOP/1.3.1-05/1)
2005-07-20

A pályázati program célkitűzése: a meghirdetett pályázati program olyan projekteket támogat, amelyek a nők szükségleteihez igazodva szerveznek személyre szabott képzéseket és támogató szolgáltatásokat a munkaerőpiacra való visszatérés vagy vállalkozóvá válás érdekében.

Az intézkedés kiemelt figyelmet fordít a
nők vállalkozóvá válásának és a női vállalkozásoknak a támogatására,
hiszen ezen a területen a nők gyakran szembesülnek a társadalmi
szerepelvárásokból fakadó hátrányokkal és nehézségekkel.

Támogatott tevékenységek:
A pályázati programban két komponens megvalósítására lehet pályázni. Egy
szervezet vagy konzorcium csak egy komponens megvalósítására pályázhat.

1. komponens: A nők foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezése:
A nők munka-erőpiaci (re)integrációjának vagy munkaerőpiacon maradásának
támogatása fejlesztéssel, képzéssel, igényeikhez illeszkedő
foglalkoztatási szolgáltatásokkal- és munkaerő-piaci elhelyezéssel,
munkavállalóként vagy vállalkozóként.

2. komponens: A női vállalkozások megerősítése személyes támogató
szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek szervezésével:
Működő vagy induló női vállalkozásoknak nyújtott személyre szabott
támogató szolgáltatások, valamint támogató hálózatok kialakítása révén.
Mindkét komponensnél támogatható kiegészítő tevékenység: A családi és
munkahelyi kötelezettségek összehangolását segítő kiegészítő szolgáltatások

A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege:
A pályázati program keretében a 2004-2006-os időszakban a teljes
támogatási keret 2 milliárd 140 millió forint, melyből jelen pályázati
kiírás két komponensére rendelkezésre áll 1 milliárd 496 millió Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Egy nyertes pályázó részére odaítélhető legkisebb és legnagyobb
támogatási összeg, a támogatás mértéke:
Az 1. komponens esetében a támogatási összeg min. 10,2 millió forint,
max. 30,6 millió forint, a  2. komponens esetében  a támogatási összeg
min. 10,2 millió forint, max. 15,3 millió forint.
A támogatások mértéke 100%.

Kik pályázhatnak?
Pályázó mindkét komponens esetében csak non-profit szervezet lehet,
nevezetesen alapítvány; egyesület; közhasznú társaság; egyház, egyházi
intézmény; köztestület; kamara; szakszervezet, munkavállalói
érdekképviselet; egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet.

A projektek időtartama:
A projektek időtartama minimum 12, maximum 24 hónap.

A pályázatok benyújtási határideje 2005. augusztus 31.

További információk:
A pályázók kérdéseiket az EUtamogatas@esf.hu e-mail címen, az (1)
471-7696-os telefonszámon, az (1) 471-7675-ös faxszámon, valamint az
ESZA Kht.-nek megküldött levélben tehetik fel. Az ESZA Kht. Strukturális
Alapok Ügyfélszolgálata a kérdéseket írásban válaszolja meg. Az egyes
pályázatokkal kapcsolatban feltett, gyakran ismétlődő kérdések (GYIK),
valamint a válaszok megtalálhatóak az ESZA Kht. honlapján.

Az ESZA Kht. a  pályázattal kapcsolatban várhatóan 2005. augusztusban
ingyenes információs napot szervez, melynek időpontjáról és helyszínéről
az érdeklődők az ESZA Kht. honlapján (www.esf.hu) a későbbiekben
tájékozódhatnak. A honlapon hírlevélre regisztráltakat e-mailben is
értesíteni fogjuk.

Internet: http://www.esf.hu/sa/program/progmain.asp?id=GJTVJI
-
HÁTTÉR

A HEFOP 1.3 A nők munkaerő-piaci részvételének támogatása, valamint a
munkahelyi és a családi kötelezettségek összehangolása elnevezésű
intézkedés célja a munkaerő-piaci hátrányokkal küzdő nők segítése
képzéssel, vállalkozási ismeretekkel, munkaerőpiaci szolgáltatásokkal,
nők vállalkozóvá válásának, ill. a munkahelyi és családi kötelezettségek
összeegyeztethetőségének támogatása.

A 2004. év folyamán az intézkedés keretében egy pályázatot hirdettek
meg, mely keretében 72 pályázatot nyújtottak be közel 1,9 milliárd Ft
támogatási igénnyel. A pályázat keretében 27 projekt kap támogatást 644
millió Ft értékben.

A 27 projekt keretében összesen közel 1200 nő vehet majd részt képzési
ill. tanácsadási programokban. A projektek keretében a résztvevők
kiegészítő szolgáltatásokban részesülhetnek többek között annak
érdekében, hogy családi kötelezettségeikkel összeegyeztethető legyen a
projektekben való részvételük (pl. gyerekfelügyelet, idősek otthoni
felügyelete a képzések, foglalkoztatás idejére). A program keretében a
27 nyertes pályázó összesen 630 hátrányos helyzetű nő munkába helyezését
vállalta.

A HEFOP 1.3 intézkedés keretében a 2004-ben meghirdetett pályázathoz
hasonló, újabb pályázati kiírás került meghirdetésre 2005. június 7-én.
Az új, HEFOP/1.3.1-05/1 hivatkozási számú pályázat célja, a potenciális
pályázók köre az eddigiekkel megegyezik, így a non-profit szervezetek
továbbra is pályázhatnak a 1,496 milliárd forintos keret erejéig
projektjeik támogatására.

Az intézkedés megvalósítását a HEFOP Irányító Hatóság irányítja, a
végrehajtásban szakmai közreműködő szervezet az ESZA Kht.
-
Az ESZA Kht.-ról
Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre, kizárólagos állami tulajdonú
közhasznú társaság. Jelenleg oktatási, képzési, foglalkoztatási célú
Phare programokkal foglalkozik, valamint közreműködő szervezetként vesz
részt a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
megvalósításában. Ennek keretében tájékoztatást nyújt a közreműködésével
meghirdetett pályázatokról, részt vesz a pályázatok előkészítésében,
kiírásában, értékelésében és monitorozásában is.

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat