Hírek > Pályázatok  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2006-03-20

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma 2006. évi a civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatása célú PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot hirdet.

A pályázat célja:
A civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatása, több kategóriában:
- A. A magyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétének segítése. A nemzetközi szervezetekben való jelenlét, együttmûködés és cserekapcsolatok támogatása. Nemzetközi szervezetekben való tagság tagdíjához való hozzájárulás.
- B. Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének, átadásának segítése, tapasztalatcsere. Nemzetközi tevékenységet segítõ ismeretbõvítés és képzés támogatása.
- C. Határmenti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatása.
- D. Az EU döntéshozatali folyamatában való civil részvétel elõsegítése. Az EU-s pályázati lehetõségek megismertetése, pályázati tanácsadás és segítségnyújtás. Az EU-s pályázatok elõkészítésének támogatása.

A pályázók köre:
Mindazon társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú minõsítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság 2005. január 1. elõtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják. Pályázhatnak a fenti feltételeknek megfelelõ, a pályázat kiírásának évében közhasznúsági bejegyzést jogerõsen elnyert szervezetek is.

Felosztható keret:
622.381.600Ft, azaz hatszázhuszonkettõmillió-háromszáznyolcvanegyezer-hatszáz forint.

Támogatás mértéke:
Egy szervezet jelen pályázati felhívásra több pályázatot is benyújthat, amelyre pályázatonként maximim 5 millió Ft igényelhetõ. Egy szervezet egy évben összesen legfeljebb 18 millió forint támogatást kaphat az adott év NCA forrásaiból.

Támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázat benyújtásának határideje: 2006. április 3.

A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatokat ajánlott küldeményként az alábbi címre kell benyújtani:
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága Állampénztári Iroda
3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

További információk:
A támogatásban részesítés feltételeit, a hiánypótlás keretében nem pótolható tartalmi elemeket, az elbírálás rendjét, szempontjait, határidejét, az eredmény közlésének módját, a támogatás felhasználásának és a beszámolás rendjének alapvetõ szabályait a pályázati kiírás tartalmazza, amely letölthetõ a www.nca.hu, illetve a www.allamkincstar.gov.hu honlapokról, továbbá személyesen beszerezhetõ a pályázati kiírásban szereplõ címeken.

További információ kérhetõ a call centertõl a (80) 204-453-as ingyenesen hívható telefonszámon.

Budapest, 2006.március 2.

Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat