Hírek > Nemzeti Civil Alapprogram  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

ÖNÁLLÓSODÁS ÉS NAGYOBB HATÉKONYSÁG
Az NCA-tanácselnök évet értékelt
2006-05-03

18 951 beérkezett pályázat, 8607 elsõ körös nyertes pályázat, hiánypótlási lehetõség, tartalék- és maradványképzési kötelezettség, és az önálló alappá válás víziója.

Így összegezhetõ a Németh Ferenc új NCA-tanácselnök nevével fémjelzett, Göncz Kinga, többek között az NCA-ért felelõs miniszter számára összeállított összefoglaló a Nemzeti Civil Alapprogram 2005-ös évérõl.

A www.nca.hu honlapon is elérhetõ összefoglaló elkészítése nem önszorgalomból történt, arra az NCA-törvény ír elõ kötelezettséget a tanácselnöknek, miszerint „[a tanácselnök] szükség szerint, de legalább évente egyszer, minden év április 30-áig tájékoztatja a minisztert az Alapprogram elõzõ évi tevékenységérõl és mûködésérõl …” (Utána majd a miniszter teszi ugyanezt az országgyûlési bizottságban június 30-ig.)

2005-ben összesen 18 951 pályázatot nyújtottak be a civil szervezetek, ebbõl összesen 13 447 (9863 az elsõ körben és 2584 a másodikban) mûködésre kért támogatást, 5504 (3553 az elsõ körben és 1951 a másodikban) pedig programokra. A teljes megpályázott összeg 2005-ben 31,13 milliárd forint volt, ami a 6,3 milliárd forintos (az alap mûködtetésére fordított összeggel együtt számolt) keretnek mintegy ötszöröse. Ez egyben jelzi az NCA népszerûségének növekedését, ugyanis a tavalyi túligénylés még "csak” háromszoros volt.

A beszámoló a pályázati hiánypótlás intézményének bevezetését a tavalyi év egyik kedvezõ fejleményeként értékeli. Így ugyan a döntéshozatal ideje meghosszabbodott, a pályázatok nevetséges technikai indokokkal történõ elutasítása viszont megszûnt. Azt azért megjegyezzük, hogy a pályázati ûrlapok kitöltése a sokszor tapasztalt civil zsörtölõdés ellenére vállalható mutatvány, fõleg ha mûködésre pályázunk (ekkor ugyanis nagyjából semmilyen szellemileg megerõltetõ újdonságot nem kell kitalálnunk, csak a szervezet már létezõ adataiból dolgoznunk). Ez persze nem volt akadálya a hiánypótlások magas számának: a beérkezett pályázatok 14,56 %-a volt formai hibás, 5,94%-a pedig menthetetlen. A képet árnyalja, hogy tudunk olyan hiánypótlási felszólításról, ahol arról kellett (a kiírásban nem szereplõ) megerõsítõ nyilatkozatot tenni, hogy a pályázó szervezet tényleg nem igényli az általa elnyerhetõ maximális összeget ("Tisztelt Államkincstár! Alulírott nyilatkozom, hogy mi ilyenek vagyunk és a megpályázható 4000 forint helyett csak 3000 forintra pályázunk. De tényleg. Tessék elhinni!").

A legkedvezõtlenebb változást pedig a kormányzati spórolás jegyében bevezetett tartalék- és maradványképzés volt. Az elõbbi azt jelentette, hogy az NCA rendelkezésére álló összegbõl 10% tartalékot kellett képezni. A döntést a kormányzat novemberben visszavonta, azonban a tartalék összegére kiírt pályázatok csak jelentõs csúszással, 2005 decemberében jelenhettek meg. A másik fejlemény a maradványképzési kötelezettség volt. Ez azt jelentette, hogy az NCA-ban „a 2004. évivel azonos összegû elõirányzat-maradvány képzõdését kellett elérni”, ami praktikusan 2,3 milliárd forintot jelentett. Így a “kollégiumoknak a pályázati támogatásokra rendelkezésükre álló keretösszeg 40,12%-ának kifizetését 2006 elejére kellett átütemezniük.” A Németh-riport leírja, hogy “amennyiben a maradványképzési kötelezettség 2006-ban is terheli az NCA elõirányzatot, abban az esetben az arány közel 57%-ra emelkedik, tekintettel arra, hogy a 2005-ben az elõirányzat-maradvány 3,5 milliárd forintra emelkedett …”.

Az NCA tanácsa 2005-ben 11 tanácsülésen (ebbõl 1 kihelyezett ülést tartottak Egerben) 128 határozatot hozott. Többek között a regionális mûködési kollégiumok javára módosította a forrásmegosztási arányokat és egységes formai bírálati szempontrendszert is elfogadott.

A beszámoló a hazai civil szektorban elsõként alkalmazott pályázati forráskoordináció példájaként említi az NCA együttmûködését az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány egyik pályázatával, ami garantált NCA mûködési pályázati sikert jelent az OFA civil foglalkoztatást segítõ pályázatán nyertes humán szolgáltató civil szervezeteknek.

Az NCA-szereplõk (pályázók, kollégiumok, tanács, kezelõ szervezet, miniszteri titkárság) közötti kapcsolatokról az összeállítás az elõzõ évhez képest kevesebb konfliktust és a jó munkakapcsolatot említi, ami - megjegyezzük - nem is olyan nagy baj, tekintve, hogy a vélt vagy valós sérelmek és a partnerségi viszony figyelmen kívül hagyása eklatáns példáinak folyamatos felemlegetése nem biztos, hogy elõre viszi a dolgokat.

Az NCA jövõjével kapcsolatban Németh Ferenc tanácselnök megfontolásra ajánlja az NCA alappá szervezését, ami önálló kezelõ szervezettel és az államigazgatás belsõ folyamataitól függetlenül hatékonyabban szolgálná a civil szervezetek érdekeit.

További információ: http://www.nca.hu/?page=testulet/details&usgr_id=2&menu=ftr&ftr_id=787

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat