Hírek > Hírek külföldről  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

CIVIL VILÁGTALÁLKOZÓ SKÓCIÁBAN
2006-06-27

"A civil szervezet olyan, mint Kolumbusz, akinek fogalma sem volt, merre indult el, nem tudta, hová érkezett, halvány gőze sem volt, honnan tért vissza, de hatalmas hatással volt a világtörténelemre - és ráadásul mindezt más pénzén tette ..."

A rendezvény helyszíne a Skót Kiállító- és Konferenciaközpont volt
Martin Sime (SCVO) viccét Kumi Naidoo, a CIVICUS - Civil Szervezetek Világszövetségének főtitkára mesélte el a szervezet 2006-os Közgyűlésére érkezett több száz résztvevőnek. A 2006. június 21-25. között a skóciai Glasgow-ban megrendezett konferencia a szervezet 13 éves fennállásának eddigi legnagyobb szabású rendezvénye volt (korábban Mexico City (1995), Budapest (1997), Manila (1999), Vancouver (2001), Gaborone (2004) adott otthont a rendezvénynek). Házigazdája, az Önkéntes Szervezetek Skót Tanácsa (SCVO) a CIVICUS johannesburgi központjával közösen szervezte meg a világtalálkozót. A konferencián meghatározó többségben képviseltették magukat a fejlődő országok civil szervezetei, sőt, a szervezők figyelmet fordítottak a nemek közötti egyensúlyra és a fiatalok bevonására is: a küldöttek között 50-50% volt a férfiak és nők aránya, és minden harmadik résztvevő a fiatal korosztályhoz tartozott.

A négy nap alatt megtartott számos plenáris ülés és több mint 90
munkacsoport a "Cselekedjünk együtt egy igazságosabb világért"
szellemében került megrendezésre. Ezen belül négy fő téma adta a
programok alapját: a politikai, gazdasági, civil és társadalmi
igazságosság, melyek keretében a résztvevők minden, a civil
szervezeteket és az általuk képviselt állampolgárokat érintő helyi és
globális kérdéseket vitathattak meg. A nyitó plenáris ülésen a
résztvevők többsége legfontosabb problémaként a vezetők felelősségre
vonhatóságának hiányosságait, a korrupciót, az emberi jogok rendszeres
megsértését, a piacgazdaság dominanciáját, az állampolgárok apátiáját
nevezte meg, valamint azt, hogy nincsenek megnyugtató válaszok a
globális problémákra (terrorizmus, környezetvédelem, AIDS, növekvő
szegénység, intolerancia, stb.) és az Észak-Dél ellentét áthidalására. A
globális problémák globális együttműködést és megoldásokat igényelnének,
melyben kiemelt szerepet játszanak a civil szervezetek attól
függetlenül, hogy helyi, nemzeti, vagy nemzetközi szinten
tevékenykednek. Sőt, sokszor a legkisebb helyi szervezetek tehetnek a
legtöbbet az állampolgárok érdekeinek védelmében, vagy a helyi problémák
kezelésében.

Az aktív állampolgárság és a demokrácia deficit kérdése szinte minden
ülésen felmerült: az állampolgárság nem merülhet ki abban, hogy időnként
eljárnak az emberek szavazni (bár ezt is egyre kevesebben teszik,
világszerte csökken a választásokon való részvétel és a politikába
vetett bizalom - már ahol egyáltalán tartanak választásokat...). Az
igazi demokratikus kormányzás átlátható, felelősségre vonható kell, hogy
legyen, és széles körben kell építenie az emberek véleményére. Ahogyan
Kumi Naidoo megfogalmazta: "A civil társadalom lehelhet új életet a
demokráciába ..., a civil szervezetek lehetővé teszik az állampolgárok
számára, hogy véleményt mondhassanak és ezzel formálhassák a
kormánypolitikát".

Szóba került a nemzetközi intézmények (ENSZ, Világbank,
Világkereskedelmi Szervezet) reformjának szükségessége is, hogy
hatékonyabban alkalmazkodhassanak a gyorsan változó környezethez, és
átláthatóbban és reprezentatívabb módon működhessenek. Természetesen a
civil szervezetek háza táján is bőven van tennivaló: a programokon nagy
hangsúlyt helyeztek a korrupció leküzdésére, a kommunikációs technikák
fejlesztésére, a rendelkezésre álló források hatékonyabb kihasználására,
a civil szervezetek együttműködésének ösztönzésére és legitimációjára. A
civil szervezetek átláthatóbb működésével és felelősségre vonhatóságával
a Közgyűlésen 10 munkacsoport is foglalkozott, valamint június elején a
világ 11 legnagyobb emberi jogi, környezetvédelmi és társadalmi
fejlődéssel foglalkozó nemzetközi szervezete (ActionAid International,
Amnesty International, CIVICUS World Alliance for Citizen Participation,
Consumers International, Greenpeace International, Oxfam International,
International Save the Children Alliance, Survival International,
International Federation Terre des Hommes, Transparency International,
World YWCA) egy dokumentumot is kibocsátott "Charta a Nemzetközi
Nem-kormányzati Szervezetek Elszámoltathatóságáról"  (International
Non-governmental Organisations Accountability Charter) címmel.

A civil szervezetek pénzügyi támogatásáról és a fejlődő országoknak
nyújtott segélyekről is sok szó esett: általános problémaként merült
fel, hogy a fejlődő országoknak nyújtott segélyek a korrupció és egyéb
technikai okok miatt sok esetben nem jutnak el megfelelően a helyiekhez,
és a helyi szinten működő civil szervezetekhez. A konferencia résztvevői
egy villámszavazás alkalmával a fejlődő országokban virágzó korrupciót
súlyosabb problémaként értékelték, mint a segélyek összegét (ez utóbbi
mértékének 2010-re el kellene érnie a segélyt nyújtó országok nemzeti
jövedelmének 0,7%-át). Felmerült a donorok és a támogatottak közötti
kapcsolat jobbá és szorosabbá tételének szükségessége és javaslatként
fogalmazódott meg a tranzakciós költségek csökkentése, valamint a
támogatási kérelmek és beszámolók egységesítésének igénye is, mely
egyszerűsítené az adminisztrációt.

Általános volt az egyetértés, hogy a terrorizmus elleni háború és az
azzal kapcsolatos szigorú intézkedések a világ civil szervezeteit
meglehetősen nehéz helyzetbe hozták, arról nem is beszélve, hogy
bizonyos országokban a terrorizmus vádját előszeretettel alkalmazzák
olyanokkal szemben, akiktől a vezetők szeretnének megszabadulni.

A CIVICUS Európai Regionális Irodája (Budapest) a Közgyűlés keretében
június 24-én "Jogok, felelősségek és részvétel az aktív polgárságért"
címmel programot szervezett, partnerei a London Civic Forum, a nigériai
African Citizens' Development Foundation és a pakisztáni DAMAAN
Development Organisation voltak. A munkacsoport keretében a résztvevők
arról cseréltek eszmét, hogy milyen képességek és erőforrások
szükségesek a világ egyes tájain az aktív állampolgárság elősegítéséhez,
valamint hogy mit is értenek a világ más-más tájain e fogalom alatt.
Egy, a londoni szervezet által végzett felmérés kapcsán szóba kerültek
az állampolgársággal kapcsolatos európai kérdések, valamint a
polgárháború és éhínségek által sújtott afrikai állam tapasztalatai,
ahol a civil szervezetek hatalmas szerepet játszanak a helyi problémák
kezelésében, így az aktív részvételre és felelősségre nevelésben és a
tájékoztatásban is. Különösen érdekes a polgárság kérdése Pakisztán
egyes területein, ahol például a kihal nép 90%-át nem is tartják számon
regisztrált állampolgárként, mivel állandó lakhellyel nem rendelkeznek,
viszont a környezetükhöz és természeti erőforrásaikhoz való hozzáállásuk
irigylésre méltó, számukra ez jelenti az aktív polgárságot.

A következőkben a CIVICUS közgyűlése - ami egyben civil
világtalálkozónak is felfogható - a megszokottól eltérő módon kerül
megrendezésre: egy év múlva, 2007 júniusában, majd 2008-ban újra
Glasgow-ban találkoznak a civil szervezetek képviselői.

Tekintse meg képeinket!

A CIVICUS Európai Regionális Irodájának honlapja:
http://www.civicus.eu

A CIVICUS honlapja:
http://www.civicus.org

A CIVICUS VI. Közgyűlésének honlapja:
http://www.civicusassembly.org

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat