Hírek > Hírek itthonról  


Civil Európa Hírlevél
feliratkozás
Adja meg e-mail címét:

ÁTLÁTHATÓBB EURÓPÁT!
2006-07-03

Az Európai Átláthatósági Kezdeményezés (European Transparency Initiative) volt a témája annak a konferenciának, mely az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája közös szervezésében került megrendezésre 2006. június 29-én a budapesti Gerbeaud Házban.

Az Európai Bizottság ez év május 3-án hozta nyilvánosságra az európai
átláthatósági politikáról szóló ún. zöld könyvet, mellyel széles körű
vitát kezdeményeznek európai szinten a lobbizásról, az Európai Bizottság
konzultációs gyakorlatáról és az EU-s és tagállami közös kezelésű
forrásokból (ld. strukturális alapok) támogatást nyert pályázókra
vonatkozó információk nyilvánossá tételéről.

Jens Nymand Christensen, az Európai Bizottság Főtitkársága Szabályozási
és Intézményi Ügyek Igazgatóságának igazgatója előadásában kiemelte,
hogy a 21. század Európájának egyik alappillére az átláthatóság. A
kezdeményezés így nemcsak az európai intézményekre vonatkozik, hanem
tagállami szinten is törekedni kell arra, hogy az állampolgárokat érintő
döntések hozzáférhető, áttekinthető módon történjenek, az ún. "jó
törvényalkotás" nemzeti szinten is megvalósuljon és a lehető
legszélesebb körben konzultáljanak az érintett érdekképviseleti
szervekkel és civil szervezetekkel.

Az EU-s intézmények a kezdeményezés jegyében arra törekszenek, hogy az
eljárási és döntéshozatali mechanizmusaik átláthatóbbak és
hozzáférhetőbbek legyenek. Az Európai Bizottság döntési javaslataihoz
minden esetben hatáselemzést csatolnak, melyben az érintett kérdés
versenyképességre, környezetre és foglalkoztatásra irányuló hatásait
vizsgálják. Az idei júniusi Európai Tanács döntött a szociális
szempontok figyelembe vételéről is. Az Európai Bizottság jelenleg
mintegy 1300 szakértői csoporttal működik együtt, melyek tagsága
hozzáférhető az interneten. 10 nappal ezelőtt pedig komoly viták után
döntés született a Tanács üléseinek nyilvánossá tételéről.

A zöld könyv önkéntes regisztrációs lehetőséget ajánl a Brüsszelben
tevékenykedő hivatásos lobbistáknak és érdekképviseleti szervezetek
képviselőinek, így átláthatóbbá válhat, hogy ki milyen befolyással van
az EU-s politikák formálására. A kezdeményezés egyelőre önkéntes alapon
működne, de idővel, egy átmeneti időszak után ez akár kötelezővé is
válhat a tapasztalatok függvényében. Fontos problémaként merült fel,
hogy az új tagállamok, így Magyarország érdekképviseleti szervezetei
európai szinten sokszor nem látják át megfelelően a döntési
mechanizmusokat, nem rendelkeznek a megfelelő információkkal és
tapasztalatokkal, nem tudják, kihez és mikor lehet bizonyos kérdésekben
fordulni, valamint a megfelelő nyelvtudás (szaknyelv) hiánya is akadály
lehet. A helyzetet jól tükrözi, hogy Brüsszelben több mint 15 000
lobbista tevékenykedik, melyből mindössze 3 magyar vonatkozású, magyar
részről inkább amatőr lobbizás folyik. A hazai szervezetek aktivitásán,
tájékozottságán is van még mit javítani.

A zöld könyv azt is vitára bocsátja, hogy mennyire érvényesültek a
gyakorlatban azok a konzultációs minimum követelmények és általános
elvek, melyeket az Európai Bizottság 2002 decemberében fogadott el
(COM(2002) 704). Visszajelzéseket várnak azzal kapcsolatban, hogy az
utóbbi évek tapasztalatai alapján a brüsszeli döntéshozók mennyire kérik
ki és építik be döntéseikbe az érdekképviseleti szervek és civil
szervezetek véleményét. Problémaként merült fel, hogy az Európai
Bizottság kapacitása nem elegendő a több ezer vélemény egyenkénti nyomon
követésére, a véleményezők nem kapnak elég visszajelzést azzal
kapcsolatban, hogy javaslataik beépültek-e a döntésekbe, vagy ha nem, mi
volt annak az oka. A tanácsi döntéshozatallal kapcsolatban elhangzott,
hogy a magyar álláspontokat hazai szakértői munkacsoportok alakítják,
melyeket azonban nyitottabbá és elérhetőbbé kellene tenni szélesebb
körben is. A 24 európai parlamenti képviselővel való kapcsolattartást is
jobban ki kellene használni és eredményesebbé tenni a velük való
párbeszédet, hogy a magyar érdekeket hatékonyabban képviselhessék az
Európai Parlamentben.

A zöld könyv által felvetett harmadik kérdés az európai polgárok
szélesebb körű tájékoztatása az EU-s pénzek felhasználásáról, mint
például a támogatások kedvezményezettjeinek nyilvánosságra hozatala. Az
Európai Bizottság által közvetlenül kezelt forrásokkal kapcsolatban
jelenleg is hozzáférhetőek ezek az információk, a tagállamokkal közösen
kezelt forrásokra vonatkozó információk közlése viszont tagállami
hatáskörbe tartoznak és sok esetben nem kapnak megfelelő nyilvánosságot.

A vitában az Európa Ház képviseletében felszólaló Barabás Miklós
üdvözölte, hogy sor került a konferenciára és állást foglalt a nagyobb
EU-s és hazai nyitottság és átláthatóság mellett. Mivel tagja az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) e kérdéskörrel foglalkozó
munkabizottságának, jó alkalom kínálkozik az eszmecsere során
elhangzottak hasznosítására. Egyben felvetette, hogy célszerűnek
látszana közös magyar civil álláspont kidolgozása a kérdésről. Ebben az
Európa Ház kész kezdeményező szerepet játszani.

A zöld könyvvel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat 2006. augusztus
31-ig lehet eljuttatni az Európai Bizottsághoz.


Az Európai Átláthatósági Kezdeményezésről és a konzultációról bővebben
magyarul:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_hu.htm

A zöld könyv magyarul:
http://ec.europa.eu/comm/eti/docs/gp_hu.pdf

A zöld könyv angolul:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/doc/com2006_0194_4_en.pdf

Civil Európa Hírlevél hírei
Hírek külföldről
Hírek itthonról
 
Programfelhívások
Beszámoló programokról
Pályázatok
Könyv
Forrás
Beszédes statisztika
Olvasóink kérték
Hírek angolul
 
     Téma     
 
Összes hír
 
Civil Európa/Európa Ház
Kapcsolat | Nyilatkozat